Dohledové poplachovému a přijímacímu centrum (DPPC) poskytuje našim klientům vzdálený dohled nad jejich majetkem. Zabezpečovací systém monitoruje prostory zákazníka a je napojen na DPPC. V případě jakéhokoli neoprávněného vniknutí cizích osob, vloupání, ohrožení osob, požáru, úniku plynu či zatopení vodou nás okamžitě upozorní. DPPC je 24 hodin denně pod dohledem odborně vyškoleného personálu, který poplach vyhodnotí a okamžitě na místo posílá výjezdovou skupinu zásahové jednotky. Ta po zajištění situace a místa činu informuje zákazníka a popřípadě na místě vyčká do příjezdu Policie ČR.

Na DPPC je možné připojení přes:

  • telefonní síť
  • mobilního operátora GSM
  • radiovou síť
  • internet

Kamerový pult centrální ochrany je napojen na elektronický bezpečnostní systém u zákazníka. V případě ohlášeného poplachu z objektu zákazníka se operátor spojí přes DPPC s kamerovým systémem v objektu a v reálném čase (on-line) vyhodnotí situaci na objektu. Kamerový pult centrální ochrany je 24 hodin denně pod dohledem odborně vyškoleného personálu, který poplach vyhodnotí a okamžitě na místo posílá výjezdovou skupinu zásahové jednotky. Ta po zajištění situace a místa činu informuje zákazníka a popřípadě na místě vyčká do příjezdu Policie ČR.